• Bruk og misbruk av klimaframskrivninger 

      Sorteberg, Asgeir (Journal article, 2009)
      Forskere er avhengig av pålitelige klimaframskrivninger for å kunne si hvilke konsekvenser klimaforandringer får for mennesker og samfunn i framtiden. Men hva kan klimaframskrivninger brukes til og hvordan bør de brukes?