• Oppsigelse grunnet handlinger begått i arbeidstakers fritid 

      Unneland, Andreas Sjalg (Master thesis, 2021-05-10)
      Det klare utgangspunktet er at arbeidstaker fullt ut rår over sin egen fritid, men oppgaven viser at dette er en regel som lever opp til utrykket: «ingen regel uten unntak». I dagens arbeidsliv kan arbeidstaker ikke slå ...