• Talemålsvariasjon på Vest-Karmøy 

      Lund, Marie (Master thesis, 2019-06-08)
      Avhandlinga er ein sosiolingvistisk variasjonsstudie av talemålet på Vest-Karmøy i eit synkront og diakront perspektiv. Området som blir undersøkt svarar til det som fram til 1965 utgjorde Åkra kommune. Datamaterialet ...