• Kong Faisal I av Irak - Vinner av tilfeldighetens spill? 

      Stordal, Sverre Sveinung (Master thesis, 2010-02-01)
      Etter første verdenskrig ble Det osmanske riket oppløst. I ruinene av det en gang store riket så en rekke nye stater dagens lys. Et av disse var Irak og denne oppgaven tar for seg bakgrunnen britenes valg av Faisal bin ...