• Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet 

      Lavik, Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2005)
      I denne artikkelen vil jeg vise på hvilke måter Dag Solstads tenkning er i slekt med eksistensialistiske måter å resonnere på, nærmere bestemt med Jean-Paul Sartres filosofi. Sartres filosofi er en understrøm i Solstads ...