• Personifisering av Digital Dagbok gjennom bruk av Interaksjons Design 

      Sørheim, Helen (Master thesis, 2015-05-05)
      År 2001 har vore eit nøkkelår innan psykisk helse, da Verdas Helseorganisasjon (WHO) identifiserte og fjerna norma «stigmatisering av psykisk sjuke menneske» i samfunnet offisielt. Etter dette har der vore stor framgang ...