• Bystruktur og vann i middelalderens Kairo og Fustat 

   Lona, Mattis Ødelien Vik (Master thesis, 2021-06-02)
   Vann har hatt en definitiv effekt på hvordan byer utvikler seg over tid. Denne oppgaven har utforsket måtene forskjellige vannstrukturer har hatt en effekt på bystrukturen i Kairo og Fustat mellom 1000 og 1350, og i hvor ...
  • Rebel, rebel. Kvinner i Kairos liv og møte med seksuell trakassering of overgrep 

   Heltne, Silje (Master thesis, 2014-06-16)
   Seksuell trakassering og seksulisert vold varierer innenfor ulike etnografiske, kulturelle og sosioøkonomiske faktorer. Her forsøker jeg å forklare hvordan seksuell trakassering og overgrep må forstås i Kairo i 2012, og ...