• Arbeidsforhold i delingsøkonomien. Med særlig fokus på Uber og FINN småjobber 

   Vatsendvik, Merete (Master thesis, 2018-07-07)
   Tema for masteroppgaven er arbeidsforhold i delingsøkonomien, også kalt formidlingsøkonomi eller plattformøkonomi. Hovedproblemstillingen er om det foreligger et arbeidsforhold mellom plattformselskapet og tjenesteyter ...
  • Utradisjonell konkurranse i den tradisjonelle drosjenæringen 

   Lindstrøm, Eirik Larsen (Master thesis, 2019-06-27)
   Formålet med denne oppgaven har vært å identifisere- og eventuelt kvantifisere effekten av Ubers etablering i Oslo på drosjeprisene i de berørte områdene. Med dette som utgangspunkt har jeg anvendt et diff-in-diff-design ...