• Rettighetshaverens ansvar for tjenesteyterens tap ved misbruk av BankID 

      Hodnekvam, Rebecca (Master thesis, 2023-05-10)
      Avhandlingen omhandler spørsmålet om ansvarsfordelingen mellom tjenesteyter og rettighetshaver der BankID har blitt misbrukt til å inngå finansielle avtaler om lån og kreditt i rettighetshaverens navn. Når andre misbruker ...