• Fotballbaner; privat gode eller kollektivt klubbgode? 

      Killi, Magnus (Master thesis, 2020-12-01)
      Denne oppgaven er skrevet for å undersøke problemstillingen om hvorvidt fotballbaner skal tilbys som et privat gode eller kollektivt klubbgode. For å kunne svare på dette spørsmålet har jeg brukt tre teorier og sett på ...