• Smarttelefonen som ein del av konsertopplevinga 

      Årmot, Ingrid Haugsvær (Master thesis, 2022-06-01)
      Smarttelefonen er ein integrert del av kvardagslivet vårt og me brukar den til fleire praktiske formål, og upraktiske. I kvardagen blir smarttelefonen hylla fordi den har fleire bruksområder, men samtidig kan den bli slakta ...