• Bakgrunnen for Media Norge 

   Fosse, Camilla Samuelsen; Tornes, Knut Andreas Orud; Østbye, Helge (Report, 2010-06)
  • Metoderapport - kvantitativ kartlegging av Orderud-saken i pressen 

   Tønnevold, Camilla Margrethe; Østbye, Helge (Research report, 2005)
   Saken om Orderud-drapene var en enorm affære i norske medier. Trippeldrap forekommer sjelden i Norge. Det tok over 3½ år fra drapene skjedde til det forelå endelig, rettskraftig dom for alle de fire dømte. Saken var dessuten ...
  • Sosialpolitikk eller sosialpornografi? 

   Puijk, Roel; Østbye, Helge; Øyen, Else (Book, 1984)
   Kjendisrapporter og sosialpornografi - som det sosialpolitiske stoffet ofte kalles - er vokst frem side om side i de senere år. Både for uke- og dagspressen er det blitt populært og profitabelt å skrive om vanskelige ...
  • Tusen avisdager med Orderud-saka 

   Østbye, Helge (Research report, 2007)
   Orderud-prosjektet, 2004-2006 var et forskningsprosjekt finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Hovedrapporteringa fra prosjektet skjedde gjennom boka Morderjakt og mediemakt, skrevet av Lars Arve Røssland, Svein ...