• Med ordet som våpen. Husittane og ålmenta 

      Øystese, Martin Berland (Master thesis, 2015-05-15)
      I denne oppgåva har eg undersøkt korleis husittane såg på ålmenta i Bøhmen tidleg på 1400-talet. Gjennom song, talar og propaganda skapa dei ei ålmente som var særs open for si tid, og skulle stå seg mot fem krosstog send ...