• Kyrkjeleg biletbruk. Eit studium av den norske kyrkjesalmen 

      Øystese, Vigdis Berland (Doctoral thesis, 2024-04-12)
      Kva skjer med dei språklege bileta i ein salme som blir revidert og teken med frå tid til tid og salmebok til salmebok? Dette spørsmålet ønskjer avhandlinga «Kyrkjeleg biletbruk. Eit studium av den norske kyrkjesalmen» å ...