• Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Rapport, Research report, 2012-05)
   Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
  • Dealing with workplace violence in emergency primary health care: a focus group study 

   Morken, Tone; Johansen, Ingrid H.; Alsaker, Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2015-05-01)
   Background Prevention and management of workplace violence among health workers has been described in different health care settings. However, little is known about which phenomena the emergency primary health care (EPC) ...
  • How Has Living with Intimate Partner Violence Affected the Work Situation? A Qualitative Study among Abused Women in Norway 

   Alsaker, Kjersti; Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Morken, Tone (Peer reviewed; Journal article, 2016-02-24)
   A qualitative study was conducted among 18 abused women from different parts of Norway to explore what paid work means for women exposed to partner violence and how living with an abusive partner affected their working ...
  • Intimate partner violence associated with low quality of life - a cross-sectional study 

   Alsaker, Kjersti; Moen, Bente Elisabeth; Morken, Tone; Baste, Valborg (Peer reviewed; Journal article, 2018-09-04)
   Background Quality of life among abused women in Norway in 2006 was found to be significantly low compared to women at the same age in general. The aim of this study was to examine how quality of life is associated with ...
  • Overgrepsmottak 2017. Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Research report, 2017-03)
   Bakgrunn: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nordlandsforskning har beskrevet utfordringer knyttet til faglig kvalitet, organisering og finansiering ved landets overgrepsmottak. Nklm foreslo i 2009 en rekke ...
  • Overgrepsmottak i Norge 2009 

   Johnsen, Grethe E.; Alsaker, Kjersti; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2010-04)
   Bakgrunn: Helsetilbudet til overgrepsutsatte har blitt styrket gjennom sterke nasjonale satsninger. Antallet overgrepsmottak i Norge har økt betydelig i de siste årene, og det er nå minst ett overgrepsmottak i hvert fylke. ...
  • Overgrepsmottakene - Status per juni 2014 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe M.; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Research report, 2014-10)
   Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av ...
  • Vold i nære relasjoner på et overgrepsmottak: Ressursbruk og kompetansebehov 

   Gustavsen, Linda Mølgaard; Alsaker, Kjersti (Rapport nr. 2-2013, Research report, 2013-05)
   Introduksjon: Nordlandsforskning sin evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge (1) «Det beste må ikke bli det godes fiende» påpeker at få overgrepsmottak i Norge gir et tilbud til vold i nære relasjoner. Med ...