• Industrial development in the North – Sámi interests squeezed between globalization and tradition 

   Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In this article, we analyse tensions in Sámi local communities meeting new industrial development. Indigenous communities experience outmigration and are in need of new business development and employment. Global extractive ...
  • Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord 

   Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   I løpet av de siste 30 årene har framveksten av Sametinget og andre samiske institusjoner løftet samepolitikken inn i en internasjonal urfolksdiskurs, hvor samiske rettigheter er styrket gjennom norsk støtte til internasjonale ...