• Can a Questionnaire Be Useful for Assessing Reading Skills in Adults? Experiences with the Adult Reading Questionnaire among Incarcerated and Young Adults in Norway 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Background: Good screening tools can be of immense value in educational counselling for adults. We report two studies where we explored the factor structure and discriminative power of the Adult Reading Questionnaire (ARQ) ...
  • A cross-cultural comparison of verbal learning and memory functions in reading disabled American and Norwegian adolescents 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Obrzut, John E.; Oyler, James D. (Peer reviewed; Journal article, 2014-04)
   The present study reports the results of a cross-cultural analysis of the role of phonetic and semantic cues in verbal learning and memory. A newly developed memory test procedure, the Bergen-Tucson Verbal Learning Test ...
  • A Cross-Sectional Study of Educational Aspects and Self-Reported Learning Difficulties among Female Prisoners in Norway 

   Jones, Lise Øen; Tveit, Leila Våland; Asbjørnsen, Arve Egil; Eikeland, Ole Johan; Hetland, Hilde; Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The aim of this cross-sectional study was to analyse the educational background, educational desires and participation in education among three samples of female prisoners with Norwegian citizenship in Norwegian prisons ...
  • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Innsatte i Bergen fengsel: 2, Research report, 2007)
   Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen ”Lesevaner og leseferdigheter blant innsatte”, som ble gjennomført i Bergen fengsel høsten 2006. Resultatene som legges fram er hentet fra den delen av spørreskjem ...
  • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Innsatte i Bergen fengsle: 3, Research report, 2008)
   Retten til opplæring er fastslått i Opplæringslova, og tidligere undersøkelser har vist at en betydelig del av de innsatte i Norge ikke har fått nyttet denne retten, med resultat at utdanningsnivået er klart lavere blant ...
  • Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen (Innsatte i bergen fengsel: 1, Research report, 2007)
   Denne rapporten presenterer noen delresultater fra en pilotstudie om innsattes vaner og ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Nittifire innsatte i Bergen fengsel deltok i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på ...
  • Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon 

   Diseth, Åge Røssing; Gunnlaugsson, Helgi; Gustavsson, Anna-Lena Eriksson; Koski, Leena; Koudahl, Peter; Ragnarsson, Bogi; Samuelsson, Stefan (TemaNord: 592, Research report, 2008)
   Undersøkelsene Innsatte i fengsel har rett til utdanning og opplæring. Rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Medlemsstatene i FN og Europarådet har forpliktet seg til å følge opp de ...
  • Innsette i norske fengsel: Kompetanse gjennom utdanning og arbeid 

   Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Opplæring innanforkriminalomsorga, Rapport 1/10, Research report, 2010)
   The right of education during incarceration is regulated by international conventions and recommendations. Membership nations of the UN and the Council of Europe are committed to implement the agreements and recommendations ...
  • Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil (Opplæring innanforkriminalomsorga, Rapport 3/10, Research report, 2010)
   The right of education during incarceration is regulated by international conventions and recommendations. Membership nations of the UN and the Council of Europe are committed to implement the agreements and recommendations ...
  • Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil (Opplæring innanforkriminalomsorga, Rapport 4/13, Research report, 2013)
   Training and education for those in prison constitutes an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
  • Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse 

   Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Opplæring innanforkriminalomsorga, Rapport 3/13, Research report, 2013)
   Training and education for those in prison constitute an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to social ...
  • Prisoners’ academic motivation, viewed from the perspective of self‑determination theory: Evidence from a population of Norwegian prisoners 

   Manger, Terje; Hetland, Jørn; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole Johan; Asbjørnsen, Arve Egil (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The study presented in this article explores prisoners’ academic motivation structure from the theoretical perspective of self-determination theory, using the Academic Motivation Scale (AMS). Analysing survey responses ...