• El voseo en Cuba 

      Aune, Karoline Bjelland (Master thesis, 2019-06-18)
      Denne oppgaven studerer et lingvistisk fenomen kalt "voseo" i den østlige delen av Cuba. Med sammenligninger av arbeid utført om samme tema tidligere på øya, kartlegger jeg i denne oppgaven om det har vært noen endringer ...