• Unge ugifte kvinners utvandring til Amerika 

      Austevik, Henriette (Master thesis, 2011-05-15)
      Denne masteroppgaven er en studie om unge, ugifte kvinner som emigrerte alene til Amerika sent på 1800- og tidlig 1900-tallet. Forskningslitteraturen rundt akkurat dette emnet har vist seg å være noe mangelfull, og derfor ...