• Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning 

   Dahl, Silje Langseth; Vaksdal, Rebekka Hylland; Barra, Mathias; Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   De siste årene har fosterreduksjon i økende grad vært gjenstand for debatt i Norge, og intensiteten nådde et foreløpig maksimum da Lovavdelingen leverte tolknings-uttalelsen § 2 - Tolkning av abortloven i 2016 som svar på ...
  • Bør vi diskontere fremtidige helsegevinster? Pro et contra 

   Solberg, Carl Tollef; Barra, Mathias; Robberstad, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Målet med denne artikkelen er å undersøke de viktigste argumentene for og imot diskontering av fremtidige helsegevinster. Et mer generelt spørsmål dreier seg om hvorvidt vi bør diskontere fremtidig velferd (eng. well-being). ...
  • The Devils in the DALY: Prevailing Evaluative Assumptions 

   Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Muller, Karl Erik; Gamlund, Espen; Norheim, Ole Frithjof; Barra, Mathias (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In recent years, it has become commonplace among the Global Burden of Disease (GBD) study authors to regard the disability-adjusted life year (DALY) primarily as a descriptive health metric. During the first phase of the ...
  • The disvalue of death in the global burden of disease 

   Solberg, Carl Tollef; Norheim, Ole Frithjof; Barra, Mathias (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   In the Global Burden of Disease study, disease burden is measured as disability-adjusted life years (DALYs). The paramount assumption of the DALY is that it makes sense to aggregate years lived with disability (YLDs) and ...
  • Er covid-19 alvorlig? Det norske alvorlighetskriteriet for helseprioriteringer i møte med en pandemi 

   Horn, Sindre August; Jølstad, Borgar; Barra, Mathias; Solberg, Carl Tollef (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Koronapandemien har synliggjort nødvendigheten av prioriteringer i helsetjenesten vår. Helseprioriteringer i Norge skal gjøres etter de tre kriteriene nytte, ressurs og alvorlighetsgrad. Nytte- og ressurskriteriene utgjør ...
  • Severity as a priority setting criterion: Setting a challenging research agenda 

   Barra, Mathias; Broqvist, Mari; Gustavsson, Erik; Henriksson, Martin; Juth, Niklas; Sandman, Lars; Solberg, Carl Tollef (Peer reviewed; Journal article, 2019-05-22)
   Priority setting in health care is ubiquitous and health authorities are increasingly recognising the need for priority setting guidelines to ensure efficient, fair, and equitable resource allocation. While cost-effectiveness ...