• Ressurspooler i sykehus - en organisasjonsteoretisk studie 

      Barstad, Gina Knutson (Master thesis, 2016-06-01)
      Etter tusenårsskiftet ble det lansert nye organisatoriske løsninger for bemanning ved norske sykehus. Ofte kalt bemanningsenhet, vikarpool eller ressurspool. De ble lansert som virkemiddel mot deltid, alternativ til private ...