• Etablering av holocen askestratigrafi i innsjøarkiver for Vest-Norge 

      Bendiksen, Ann-Elin Rødskar (Master thesis, 2020-07-04)
      Askestratigrafi er et mye brukt verktøy til kronostratigrafisk korrelering og datering. For vest-norske innsjøer er det tefrakronologiske rammeverket svært begrenset, og en etablering av en askestratigrafi derfra kan gi ...