• «Samfunnsengasjementet som aldri døyr?» 

      Berge, Anette (Master thesis, 2015-12-16)
      Denne oppgåva tar for seg ei samanlikning av deltaking i politisk protest blant studentar ved det Samfunnsvitskaplige (SV) og Humanistiske (HF) fakultet ved Universitetet i Bergen i dag og på 1960/70 talet. Bakgrunnen for ...