• El Sistema Educativo Bolivariano ¿Una educación ideologizante? 

      Bjerck, Aase (Master thesis, 2012-05-15)
      I 1999 ble Hugo Chávez valgt til president i Venezuela. Hans nye regjering satte i gang en rekke sosiale og økonomiske reformer for å bedre situasjonen for landets innbyggere. I den første sjuårsperioden arbeidet de med ...