• Holocen rekonstruksjon av Kongsbreen, Svalbard 

      Bjerkås, Ane Margrethe Brun (Master thesis, 2019-06-26)
      Dette masterprosjektet har ved bruk av innsjøsedimenter og kvartærgeologisk kartlegging rekonstruert posisjonen til brefronten til Kongsbreen gjennom holocen. Studien er basert på en sedimentkjerne fra Sarsvatnet, nordvest ...