• East Asian summer monsoon precipitation variability since the last deglaciation 

      Chen, Fahu; Xu, Qinghai; Chen, Jianhui; Birks, Harry John Betteley; Liu, Jianbao; Zhang, Shengrui; Jin, Liya; An, Chengbang; Telford, Richard; Cao, Xianyong; Wang, Zongli; Zhang, Xiaojian; Selvaraj, Kandasamy; Lu, Houyuan; Li, Yuecong; Zheng, Zhuo; Wang, Haipeng; Zhou, Aifeng; Dong, Guanghui; Zhang, Jiawu; Huang, Xiaozhong; Bloemendal, Jan; Rao, Zhiguo (Peer reviewed; Journal article, 2015-06-18)
      The lack of a precisely-dated, unequivocal climate proxy from northern China, where precipitation variability is traditionally considered as an East Asian summer monsoon (EASM) indicator, impedes our understanding of the ...