• Samfunnsansvar i norske bedrifter. Strategi eller til pynt? 

      Blomvik, Stefan (Master thesis, 2016-12-04)
      Denne studie har som hensikt å studere forholdet mellom tre norske bedrifter og corporate social responsibility (CSR) som på norsk omtales som bedrifters samfunnsansvar. I tråd med spredningen på 2000- tallet adopterte en ...