• Kolonitidens lange røtter og den samiske samlingens aktualitet i dag 

      Boekraad, Marie Doeke; Rio, Knut (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
      I vår samling av samisk kulturarv ved Universitetsmuseet i Bergen har vi gjenstander som ble innkjøpt til museet fra 1825 og frem til 1917. De rundt fem hundre gjenstandene vitner om flere av de mest avgjørende hendelser ...