• Variable negation in late 19th-century Irish-English 

      Bolstad, Øyvind Helle (Master thesis, 2017-06-09)
      I ulike variantar av moderne engelsk over heile verda er bruk av perifrastisk do (I do not have it) i negative deklarative setningar kategorisk med dei fleste hovudverb, etter å ha tatt over jobben som ein gong blei gjort ...