• Obligasjonsspread og konjunktursykler 

      Brændmo, Håvard Follevåg (Master thesis, 2010-05-31)
      Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke om obligasjonsspread, gitt ved rentedifferansen mellom høyrenteobligasjoner og sikre obligasjoner, har forklaringskraft på fremtidig økonomisk aktivitet. Oppgaven tar først ...