• Opptak av legemiddelanamnese ved innleggelse på sykehus 

      Brøndbo, Inga Aftret (Master thesis, 2011-05-20)
      Uheldige hendelser som følge av feil legemiddelbruk forårsaker årlig et betydelig antall dødsfall, invalidiserende skader og ekstra liggedøgn i sykehus. Halvparten av hendelsene kan forebygges. En stor andel feil skjer ved ...