• Kunsten å drive en by – Kulturdrevet byutvikling i Kristiansand 

      Breland, Malin Bjørgum (Master thesis, 2023-06-02)
      Kulturbaserte strategier har blitt stadig mer brukt innenfor by- og stedsutvikling av planleggere og politikere over hele verden. Økt interesse for bruk av kultur og kreativitet som virkemiddel innenfor planlegging og ...