• Bølgen som knyttet oss sammen 

      Bretvik, Mats Theie (Master thesis, 2015-11-30)
      Dette prosjektet fokuserer på samspillet mellom krisehåndterere og journalister, samt hvordan sosiale medier kan spille inn på håndteringen av naturkatastrofer. For å belyse dette har jeg tatt utgangspunkt i følgende ...