• Birth prevalence of congenital heart defects in Norway 1994-2009—A nationwide study 

   Leirgul, Elisabeth; Fomina, Tatiana; Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Holmstrøm, Henrik; Vollset, Stein Emil; Tell, Grethe Seppola; Øyen, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2014-08-10)
   Background: The reasons for decreasing birth prevalence of congenital heart defects (CHDs) in several European countries and Canada are not fully understood. We present CHD prevalence among live births, stillbirths, and ...
  • Innføring av barneovervåkningsenhet ved en stor barne og ungdomsklinikk 

   Dahle-Andersen, Astrid Celine; Amini, Neelofar; Engan, Mette; Brodwall, Kristoffer (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   BAKGRUNN Ved norske sykehus har det vært et mål å opprette barneovervåkningsenheter. Vi ønsket å beskrive pasientpopulasjonen ved en slik enhet samt undersøke om behovet for innleggelser i intensivavdeling endret seg etter ...
  • Intake of sucrose‑sweetened soft beverages during pregnancy and risk of congenital heart defects (CHD) in ofspring: a Norwegian pregnancy cohort study 

   Grønning Dale, Maria Teresa; Magnus, Per; Leirgul, Elisabeth; Holmstrøm, Henrik; Gjessing, Håkon K.; Brodwall, Kristoffer; Haugen, Margaretha; Stoltenberg, Camilla; Øyen, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Studies report increased risk of congenital heart defects (CHD) in the offspring of mothers with diabetes, where high blood glucose levels might confer the risk. We explored the association between intake of sucrose-sweetened ...
  • Maternal Diabetes, Birth Weight, and Neonatal Risk of Congenital Heart Defects in Norway, 1994-2009 

   Leirgul, Elisabeth; Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Vollset, Stein Emil; Holmstrøm, Henrik; Tell, Grethe S.; Øyen, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Objective: To investigate the association between pregestational or gestational diabetes and offspring risk of congenital heart defects and the association between large-for-gestational-age birth weight and risk of cardiac ...
  • Periconceptional Folic Acid Supplementation and Infant Risk of Congenital Heart Defects in Norway 1999-2009 

   Leirgul, Elisabeth; Gildestad, Trude; Nilsen, Roy Miodini; Fomina, Tatiana; Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Vollset, Stein Emil; Holmstrøm, Henrik; Tell, Grethe Seppola; Øyen, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Background The birth prevalence of congenital heart defects (CHDs) has decreased in Canada and Europe. Recommended intake of folic acid in pregnancy is a suggestive risk-reducing factor for CHDs. We investigated the ...