• Beviskrav og bevistema ved ilegging av tilleggsskatt 

      Bryn, Anna Haugo (Master thesis, 2019-12-10)
      Hovudspørsmålet i oppgåva er kva som er beviskravet og bevistemaet ved ilegging av tilleggsskatt. Eg skal drøfta utvalde spørsmål knytt til problemstillinga, som utspelar ei rolle i det praktiske rettsliv.