• Konkurransebegrensende virkninger i konkurranseloven §§ 10 og 11 

      Buhendwa, Fabrice Bulonge (Master thesis, 2022-05-10)
      Avhandlingens problemstilling er hva som skal til for at det foreligger potensielle konkurransebegrensende virkninger. Avhandlingen har analysert rettspraksis fra EU og EØS-retten for å klarlegge gjeldende rett om potensielle ...