• East Asian summer monsoon precipitation variability since the last deglaciation 

   Chen, Fahu; Xu, Qinghai; Chen, Jianhui; Birks, Harry John Betteley; Liu, Jianbao; Zhang, Shengrui; Jin, Liya; An, Chengbang; Telford, Richard; Cao, Xianyong; Wang, Zongli; Zhang, Xiaojian; Selvaraj, Kandasamy; Lu, Houyuan; Li, Yuecong; Zheng, Zhuo; Wang, Haipeng; Zhou, Aifeng; Dong, Guanghui; Zhang, Jiawu; Huang, Xiaozhong; Bloemendal, Jan; Rao, Zhiguo (Peer reviewed; Journal article, 2015-06-18)
   The lack of a precisely-dated, unequivocal climate proxy from northern China, where precipitation variability is traditionally considered as an East Asian summer monsoon (EASM) indicator, impedes our understanding of the ...
  • Exploring spatio-temporal patterns of palynological changes in Asia during the Holocene 

   Bhatta, Kuber Prasad; Mottl, Ondrej; Felde, Vivian Astrup; Flantua, Suzette; Birks, Hilary H; Cao, Xianyong; Chen, Fahu; Grytnes, John Arvid; Seddon, Alistair William Robin; Birks, Harry John Betteley (Journal article; Peer reviewed, 2023-05-05)
   Historical legacies influence present-day ecosystem composition and dynamics. It is therefore important to understand the long-term dynamics of ecosystems and their properties. Analysis of ecosystem properties during the ...
  • Position and orientation of the westerly jet determined Holocene rainfall patterns in China 

   Herzschuh, Ulrike; Cao, Xianyong; Laepple, Thomas; Dallmeyer, Anne; Telford, Richard; Ni, Jian; Chen, Fahu; Kong, Zhaochen; Liu, Guangxui; Liu, Kam-Bui; Liu, Xingqi; Stebich, Martina; Tang, Lingyu; Tian, Fang; Wang, Yongbo; Wischnewski, Juliane; Xu, Qinghai; Yan, Shun; Yang, Zhenjing; Yu, Ge; Zhang, Yun; Zhao, Yan; Zheng, Zhuo (Peer reviewed; Journal article, 2019-05-30)
   Proxy-based reconstructions and modeling of Holocene spatiotemporal precipitation patterns for China and Mongolia have hitherto yielded contradictory results indicating that the basic mechanisms behind the East Asian Summer ...