• Analyse av undervisningsopplegg med undersøkende matematikk 

      Christensen, Tore Morland (Master thesis, 2017-07-26)
      I denne masteroppgaven ser jeg på hvilken effekt undersøkende matematikk kan ha på elevers holdninger til faget med hovedvekt på motivasjon. Prosjektene har blitt gjennomført med ungdomsskoleelever ved Stiftelsen ...