• Antikke samfunn i krig og fred 

   Schreiner, Johan Henrik; Meyer, Jørgen Christian; Gabrielsen, Vincent; Østby, Erik; Brandt, Rasmus J.; Andersen, Øivind; Eide, Tormod; Montgomery, Hugo; Isager, Signe; Christiansen, Erik; Ødegård, Knut; Carlsen, Jesper; Bekker-Nielsen, Tønnes; Oppedal, Stig; Kraggerud, Egil; Skoie, Mathilde; Iddeng, Jon W.; Pethon, Pio A.; Prusac, Marina; Sande, Siri; Haaland, Gunn (Skrifter utgitt av det Norske Institutt i Athen, Book, 2003)
   Denne boken er er festskrift ril professor Johan Henrik Schreiner i forbindelse med hans 70-årsdag. Den består av en samling artikler 0111 krig, konflikt og fredsslurninger i antikken. Krigen er alle tings mor, kunne det ...
  • Philinos- Traktaten og Første Puniske Krigs udbrud 

   Christiansen, Erik (Skrifter utgitt av det Norske Institutt i Athen, Chapter, 2003)