• Den kulturelle skolesekken - en tekstsamling 

   Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina (Working paper 02/2013, Working paper, 2013-05)
   Høsten 2009 fikk Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen i oppdrag av Kulturdepartementet å forske på Den kulturelle skolesekken (DKS). Forskningsprosjektet ble gjennomført i tidsrommet 2010–2013 av en forskergruppe ...
  • Den kulturelle skolesekken - et utredningsnotat 

   Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina (Working paper 08/2012, Working paper, 2012-10)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag for Kulturutredningen 2014. Siktemålet har vært å redegjøre for tidligere og pågående forsknings- og utredningsarbeid om Den kulturelle skolesekken (DKS), og å drøfte styrker og svakheter ...