• Imaging of Clear Cell Renal Carcinoma with Immune Checkpoint Targeting Aptamer-Based Probe 

      Malicki, Stanisław; Pucelik, Barbara; Żyła, Edyta; Benedyk-Machaczka, Małgorzata; Gałan, Wojciech; Golda, Anna; Sochaj-Gregorczyk, Alicja; Kaminska, Marta; Encarnação, João Crispim; Chruścicka, Barbara; Marti, Hans Peter; Chen, Tony Jialiang; Magiera-Mularz, Katarzyna; Zięba, Bartosz; Holak, Tad A.; Dabrowski, Janusz M.; Czarna, Anna; Kozieł, Joanna; Mydel, Piotr Mateusz; Dubin, Grzegorz (Journal article; Peer reviewed, 2022-06-01)
      Immune checkpoint targeting immunotherapy has revolutionized the treatment of certain cancers in the recent years. Determination of the status of immune checkpoint expression in particular cancers may assist decision making. ...