• Juridisk rammeverk for bruk av Forsvaret i Norge 

      Danielsen, Jon (Master thesis, 2018)
      Oppgaven tar sikte på å behandle gjeldende regelverk for anvendelse av forsvarsmakt innenfor Norges grenser, spesielt i lys av Grunnloven § 101, tredje ledd jfr. Politiloven § 27a. Det tas spesielt et blikk fra gjeldende ...