• The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking 

   Rosén, Victoria; Thunes, Martha; Haugereid, Petter; Losnegaard, Gyri Smørdal; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; Samdal, Gunn Inger Lyse; De Smedt, Koenraad (Peer reviewed; Journal article, 2016-06)
   Automatic syntactic analysis of a corpus requires detailed lexical and morphological information that cannot always be harvested from traditional dictionaries. Therefore the development of a treebank presents an opportunity ...
  • Kollokasjonar - språkets R2-D2 og C-3PO 

   Lyse, Gunn Inger; Rauset, Margunn; Dyvik, Helge J. Jakhelln (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   I revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka treng leksikografane reiskapar som effektivt og etterretteleg finn ordsekvensar som seier noko om typisk bruk og kva frekvente uttrykk ord inngår i. Artikkelen tek føre seg ...
  • Multiword expressions in an LFG grammar for Norwegian 

   Dyvik, Helge J. Jakhelln; Losnegaard, Gyri Smørdal; Rosén, Victoria (Chapter; Peer reviewed, 2019-02-27)
   This chapter describes the analysis of multiword expressions in NorGram, an LFG grammar of Norwegian. All multiword expressions need to be accounted for in the lexicon, but in different ways depending on the flexibility ...
  • Words, Words! Resources and Tools for Lexicography at the CLARINO Bergen Centre 

   Rauset, Margunn; Losnegaard, Gyri Smørdal; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; Kyrkjebø, Rune; De Smedt, Koenraad (Chapter, 2022)
   The CLARINO Bergen Centre, which provides scholars with access to digital language data and processing services, has in recent years provided substantial services to research and development in lexicography. This chapter ...