• Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord 

   Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   I løpet av de siste 30 årene har framveksten av Sametinget og andre samiske institusjoner løftet samepolitikken inn i en internasjonal urfolksdiskurs, hvor samiske rettigheter er styrket gjennom norsk støtte til internasjonale ...
  • Sámi agency in economic development processes in the Norwegian High North 

   Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   The emergence of the Sámi Parliament has lifted Norwegian Sámi politics into an international discourse on indigenous peoples. The clearest imprints of the new Sámi political space are found in the High North region of ...