• Grensen mellom innleie og entreprise 

      Eivindstad, Torstein (Master thesis, 2020-07-11)
      Oppgaven handler om grensedragningen mellom innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-12 og entreprise. Analysene avklarer hvilke momenter som er relevante i grensedragningen. Videre er det kartlagt hvordan momentene opptrer i ...