• En kvinne i 60-årene med epilepsi og synkope 

   Hoff, Jana Midelfart; Gradek, Gregorz; Wendelbo, Øystein; Engelsen, Bernt (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   En kvinne i 60-årene hadde fått diagnosen epilepsi rundt 30 år tidligere, og sykdommen var godt stabilisert ved hjelp av medisiner. På kontroll ved nevrologisk poliklinikk fortalte hun om et nylig anfall, og dosen med ...
  • Neuroleptic malignant syndrome: An easily overlooked neurologic emergency 

   Oruch, Ramadhan; Pryme, Ian F; Engelsen, Bernt; Lund, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2017-01-16)
   Neuroleptic malignant syndrome is an unpredictable iatrogenic neurologic emergency condition, mainly arising as an idiosyncratic reaction to antipsychotic agent use. It is characterized by distinctive clinical features ...
  • Psychiatric Comorbidity, Social Aspects and Quality of Life in a Population-Based Cohort of Expecting Fathers with Epilepsy 

   Reiter, Simone B. C. Frizell; Veiby, Gyri; Bjørk, Marte Helene; Engelsen, Bernt; Daltveit, Anne Kjersti; Gilhus, Nils Erik (Peer reviewed; Journal article, 2015-12-04)
   Objectives. To investigate psychiatric disorders, adverse social aspects and quality of life in men with epilepsy during partner’s pregnancy. Method. We used data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study, including ...