• Topografi og dreneringsretninger under Nordfonna, Folgefonna 

      Førre, Erlend (Master thesis, 2012-01-09)
      Nordfonna er den nordligste av de tre breene på Folgefonnhalvøyen i Hardanger. Nordfonna er en godt vitenskapelig kartlagt isbre. Breens plassering gjør den sensitiv for klimatiske endringer og kan hjelpe forskere å forstå ...