• Intersubjektivitet og fellesskap. Om felleshandling og sosial ontologi 

      Fevang, Eirik Svanes (Master thesis, 2023-02-02)
      I denne oppgaven undersøker jeg hva det vil si å handle sammen, dvs. felleshandling, og de ontologiske betingelsene for felleshandling. Jeg diskuterer de standard ikke-reduktive teoriene til John Searle, Margaret Gilbert ...