• Called to Service. Officers in the Norwegian Salvation Army 

      Flataas, Jens Inge (Master thesis, 2014-05-16)
      Denne oppgaven tar for seg frelsesarmeen i Norge. Offiserene i frelsesarmeen fyller en rekke ulike funksjoner i frelsesarmeen, men offisersutdanningen forbereder offiserene til å fungere primært som religiøse- og administrative ...