• Preferanser og smak -Publikums ønsker og Teaterets svar 

      Fossum, Márita Charlotte Pedersen (Master thesis, 2021-06-02)
      Skuspiller og publikum er det viktigste forholdet i teateret, men hvem er publikum? Hva liker de å se på? Og hvordan møter vært teater deres behov? Dette er spørsmålene jeg kommer til å prøve å svare på i denne masteroppgaven. ...